Boro VukadinovicIzvrsni Direktor
Boro ima preko 15 godina iskustva na visokim menadzerskim pozicijama kao direktor i izvrsni direktor, stecenog kako radom u kompanijama u drzavnom, tako i u privatnom vlasnistvu u SAD i Evropi.
Prije nego je poceo raditi u bio-tehnoloskoj kompaniji nazvanoj System Ecologica, Boro je bio direktor i izvrsni direktor proizvodne kompanije poznate kao Retrospettiva Inc., koju je on doveo do 40 miliona dolara u periodu 1996 – 1999. Retrospettiva Inc. je 1997. uspjesno izvrsila prvu ponudu svojih akcija ibila izlistana na NASDAQ. Takode je direktor i izvrsni direktor makedonskog proizvodnog preduzeca poznatog kao Brateks d.o.o., koje zaposljava preko 500 radnika.

Nenad KokanovicPoslovni Direktor
Uspjesan preduzetnik sa 19 godina iskustva u poslovnom menadzmentu. Trenutno je glavni izvrsni direktor  kompanija NK Industries i APEX RE Investment Group iz SAD, kao i  kompanije Crystal Sky Ltd. iz Velike Britanije.  Nenad ima veliko iskustvo u svim aspektima upravljanja tehnickim inzinjeringom te istrazivanjem i razvojem. Takode je ekspert na podrucju … large scale maintenance odrzavanja  i logisticke podrske poslovanju, uskladenosti sa drzavnim propisima, mehanickog dizajna, kompjuterskih sistema i softverske implemenatacije.

Zoran Drakulic
 Predsjednik kompanije East Point Holdings (EPH), kao i YU Point d.o.o.- kompanije koja je u 100% vlasnistvu EPH.
Kompanija je locirana na Kipru, a osnovao ju je g. Drakulic 1990. kao medunarodnu grupu za trgovanje proizvodima siroke potrosnje, prvenstveno zitaricama i metalom. Kao najveci kupac zitarica u zemlji, Kompanija ima izvanrednu logisticku mrezu u toku rijeke Dunava sa velikim brojem silosa, ukljucujuci Silotrans, moderni terminal za utovaranje i istovaranje zita u luci Konstanca u Rumuniji.  

Pocetkom 2007. Kompanija je kupila DDSG Cargo Group, cija je flota od 269 plovnih objekata cini jednom od najvecih i najmodernijih rijecnih transportnih kompanija na Rajni/Majni/Dunavu. DDSG, koja trosi preko 15 miliona galona dizel goriva, vec je potpisala pismo namjere sa za …offtake kompanije BEST. To je jedna od najvecih kompanija u Srbiji, ciji je konsolidovan prihod u 2006. iznosio preko 480 miliona dolara. EPH i YU Point Group su medu najvaznijim strateskim partnerima kompanije Better Energy Solutions Today Inc./ SE,  jer ce biti i jedan od njenih najvaznijih dobavljaca sirovina.

Michael Evan Webber
Doktor nauka, Univerzitet Stanford
G. Webber je Associate Director Centra za medunarodnu politiku energetike i zastite okoline na Teksaskom univerzitetu u Ostinu (Austin), gdje takode radi na fakultetu – Odsjek za masinstvo. Prethodno je bio zaposlen u korporaciji RAND, gdje je analizirao probleme i pitanja vezana za politike u oblasti energije, zastite okoline, inovacija i tehnologije. G.  Webber se specijalizovao za poducavanje i istrazivanje u oblasti energetskih sistema i politika, bioenergije, kao i veze energije i vode. Autor je vise od 50 naucnih radova iz svoje oblasti i ima pet patenata.

Ronald G. Hodge II 
G. Hodge je osnivac i predsjednik kompanije Sage Group Holdings, koja se bavi konsultantskim poslovima i komercijalnim bankarstvom. G. Hodge ima preko 25 godina iskustva na poslovima finansija kao investicioni menadzer i bankar, ukljucujuci 18 godina rada za kompaniju J.P. Morgan.  Njegova zadnja pozicija u kompaniji J.P. Morgan Investment Management bila je kao clana-osnivaca i starijeg  portfolio menadzera za Specijalni visetrzisni investicioni fond – fond za alternativne investicije, tj. netradicionalna ulaganja vezana za posebne situacije. G. Hodge je pomogao pri prikupljanju pocetnog iznosa od 250 miliona dolara za ovaj fond tokom 1992. te je u znacajnoj mjeri doprinio ostvarivanju visokih prinosa za investitore i rastu sredstava fonda sve do iznosa od  1.5 milijardi dolara u vrijeme njegovog odlaska 1998. G. Hodge je bio odgovoran za identifikovanje i upravljanje aktivnostima koje su se odnosile na kapitalne investicijefinansijska sredstva drustava nakon sto je osigurano pocetno finansiranje, investicije sa visokim prinosom te tzv. arbitrazne investicije (zaradivanje na razlici u vrijednosti, kao sto je kupovina stranih valuta na jednom trzistu uz gotovo istovremenu prodaju na drugom). Takode je nadgledao provodenje ispravnih procedura u raznim djelatnostima, kako u kompanijama u privatnom, tako i u javnom vlasnistvu.  Bio je glavna odgovorna osoba za upravljanje dijelom fonda koji se odnosio na privatne investicije, a koji je u vrijeme njegovog odlaska iznosio oko 600 miliona dolara.  Kroz svoje raznovrsno iskustvo, G.  Hodge je pregovarao, strukturisao i investirao u gotovo svaku vrstu javnih i privatnih ulaganja, kao i na svim nivoima strukture kapitala (npr. kapital za rast kompanija, kupovina kontrolnih paketa akcija kompanija uz finansiranje najveceg dijela kupovine iz zajmova, rasprodaja robe radi placanja dugova restrukturisanje, kapital za rizicna ulaganja, finansiranje projekata, strukturisano finansiranje, obaveze s prvenstvom placanja u odnosu na druge obaveze, obaveze koje prema redoslijedu placanja nisu na prvom mjestu, zamjenljive (konvertibilne) hartije od vrijednosti, voranti (sluzbeni dokumenti kojima se nekome daje odredeno pravo) i slicno). Njegove odgovornosti podrazumijevale su kontinuiran rad u smislu: analiziranja i vrsenja provjere postovanja procedura kod kompanija i investicionih prilika; ocjenjivanje poslovnih modela, strategija i upravljanja; pregovaranje, strukturisanje, dokumentovanje, zatvaranje i izlaske iz transakcija; aktivno saradivanje sa menadzmentom preko upravnog odbora i savjetodavnih usluga; upravljanje odnosima sa klijentima.

Jonathan Dana
Kolez Dartmouth, Diplomirani psiholog, diplomirao s najboljim ocjenama
Universitet Stanford, Fakultet za biznis, Magisterij iz marketinga
Univezitet Stanford, Fakultet za biznis, Doktor nauka,doktorirao iz oblasti   organizaciono ponasanje 

Jonathan Dana preduzetnik je u oblasti medija od 1971, pri cemu je kombinovao svoje akademsko i poslovno znanje. Njegovo rano akademsko istrazivanje vezano za psihologiju zagadenja je siroko poznato i smatra se pretecom novog i vrlo cijenjenog polja u okviru ekonomije poznatog kao ekonomija ponasanja (Behavioral Economics). U biznisu pokretnih slika, G. Dana bio je pionir na polju nezavisne distribucije filmova i medunarodne ko-produkcije, te je radio kao direktor Odjela za poslovna pribavljanja u Samuel Goldwyn Company, bio predsjednik Motion Pictures and Television za Atlantic Entertainment Group, kao i predsjednik te izvrsni direktor kompanije Triton Pictures. Ko-producirani filmovi g. Dana visestruko su nagradivani na filmskim festivalima kao sto su kanski i „Sundance“  festival. Njegovi poslovni partneri i klijenti su izmedu ostalog bili japanska Kadokawa Shoten Publishing Group, Handmade Films od Beatle George Harrison-a, Virgin Media Group ciji je vlasnik Richard Branson, Carleton Communications, ciji je vlasnik  Michael Green te kompanija za proizvodnju filmova Michael Bloomberg-a, gradonacelnika Njujorka.  Neki od ko-produciranihfilmova g. Dana su "Mindwalk", koji je nominovan za najbolji film godine iz sfere ekologije, a zasnovan na radovima fizicara Fritjof  Capre.  Takode "Kratka istorija vremena" (A Brief History of Time), film zasnovan na zivotu legendarnog profesora Stephen Hawking-a, kojeg je rezirao dobitnik Oskara Erroll Morris. Kao preduzetnik na polju interneta, g. Dana bio je pocetni investitor i nadgledao je lansiranje nezavisne on-line filmske zajednice nazvane Withoutabox.com, koju je nedavno kupio Amazon.com kao zavisnu kompaniju u 100% vlasnistvu. G. Dana je clan kako americke, tako i britanske filmske akademije.

Michael Mallow
Partner - Loeb & Loeb d.o.o.
Michael Mallow je advokat sa iskustvom u sudenju opstih privrednih sporova, kao i branilac u slucajevima zastite potrosaca koje su pokretale drzavne agencije te class action i tuzilac.

Mr. Mallow bio je branilac u slucajevima zastite potrosaca i istragama koje su pokretale Federalna trgovniska komisija i Federalna komisija za komunikacije, Vrhovni tuzilac Kalifornije, Odsjek za korporacije,Odsjek za nekretnine i Drzavni odbor za licenciranje, Okruzni tuzioci San Franciska, San Bernandina i Fresna, kao i Agencije za sprovodenje zakona iz Floride, Indijane, Ajove, Micigena, Minesote, Sjeverne Karoline, Sjeverne Dakote, Pensilvanije i Vermonta. G. Mallowje bio branilac prilikom prvog sudenja Federalne trgovinske komisije vezano za Drzavni registar osoba koje su se registrovale kao potrosaci koji ne zele kontakte s telemarketerima, kao i glavni savjetnik za sudenje na slucaju dijetetskih dodataka gdje je tuzilac bila Federalna trgovinska komisija, a na osnovu Dijela 5 Zakona Federalne trgovinske komisije. 

Prije nego sto je poceo da radi za firmu, g. Mallow bio je partner u d.o.o. Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham u periodu od 1998. do 2006.

Novosti:

10.17.2008
SYSTEM ECOLOGICA Meets EU
EN-14214 Standard for Biodiesel, See Report
- Read More/Download

09.28.2008
SeeBiz.eu Publication
- Read More/Download

09.28.2008
Dnevni Avaz Publication
- Read More/Download

09.28.2008
Balkan.hr Publication
- Read More/Download

09.28.2008
Poslovni.hr Publication
- Read More/Download

02.09.2007
Prime Minister Milorad Dodik laid a cornerstone for factory of biodiesel in Bosnia and Herzegovina.
- Read More

02.08.2007
TV RTES

The milestone for the first biodiesel in Bosnia and Herzegovina,
Today Prime Minister had laid down the cornerstone for first BIODIESEL factory in Bosnia and Herzegovina.

02.07.2007
Alternativna Televizija.
Bosnia is getting the first kind to the environment factory.

02.07.2007
PINK TV.

Bosnia and Herzegovina has gotten new alternative energy.

Copyright © 2009 System Ecologica. All rights reserved.